Skip to main content

İnternet Programcılığı Dersi Çalışma Soruları

İnternet Programcılığı Dersi Çalışma Soruları aşağıdadır.

 

1) Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı ismi olabilir?

a) Okul Bilgileri             b) Okul_Bilgileri            c) $Okul Bilgileri             d) Hiçbiri

 

2) Php ile yazılmış ve mysql veri tabanı işlemlerimizi görsel bir şekilde yapabilmemizi sağlayan yazılım aşağıdakilerden hangisidir?

a) MySqlAdmin          b) PhpMyAdmin                    c)MsSQL                             d) Apache

 

3) Formlardan gelen bilgi güvenliği için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A) copy        B) is_numeric          C) is_array           D) htmlspecialchars

 

4) Php ile çalışırken hangi veritabanı ile çalışmak performansı arttıracaktır.

a) MySQL                b) $Access                                   c) $MsSQL                          d) SQL

 

5) Sql komut sisteminde kullanılan Select isim, email FROM uyeler”; komutunun görevi nedir?

a) Uyeler tablosuna isim ve email alanı açar.

b) Uyeler tablosundan isim ve email alanını çıkarır.

c) Uyeler tablosundaki isim ve email bilgileri haricîndekileri listeler.

d) Uyeler tablosundaki isim ve email bilgilerini listeler.

 

6) < form > etiketinin üç önemli özelliği nedir?

a) name, size, method      b) name, action, method         c) id, action, method        d) hiçbiri

 

7) Mysql_connect (ABC, kullanici_adi, sifre) komut satırında ABC yerine yazılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Veri tabanı adı      b) Alan adı          c) Tablo adı               d) Sunucu adı

Buda İlginizi Çekebilir ?  Class ID Kullanımı

 

8) Çerez nedir? 

İnternet sitelerinin kullanıcı bilgisayarına yerleştirdiği küçük boyutlu dosyalardır.

 

9) Çerez oluşturma fonksiyonu nedir? 

Setcookie() fonksiyonu

 

10) Çerezi silme fonksiyonu nedir? 

Session_destory() fonksiyonu

 

11) Çerezi ekrana yazdırma komutu nedir? 

$_COOKIE komutu

 

12) Php kullanıcı giriş ekranı kodlarını POST methodu kullanarak oluşturunuz.

 

Form Kısmı

<form action="login.php" method="POST">

<table>

<tr>

<td>Kullanici Adi:</td>

<td><input type="text" name="kadi"></td>

</tr>

<tr>

<td>Sifre:</td>

<td><input type="password" name="sifre"></td>

</tr>

<tr>
<td colspan="2"><input type="submit" value="Giris"></td>

</tr>

</table>

</form>

 

Php Kısmı (login.php)


<?php

$kullaniciadi = $_POST['kadi'];

$sifre = $_POST['password'];

$mevcutkadi = “tgtml”;

$mevcutsifre ="123456*";if ($kullaniciadi==$mevcutkadi && $sifre== $mevcutsifre)

{

Echo “Hoşgeldiniz”;

}

Else

{

Echo “Kullanıcı Adı Veya Şifre Yanlış”;

}

?>

 

13) Aşağıda bulunan form uygulamasını php post methodu kullanarak oluşturunuz.

php_listbox_ornekphp_radiobutton_ornek

 

Form Html Kısmı 

radio_button_uygulamasi_php_form

Php Kısmı

php_radio_buton_uygulamasi_php_kismi

14) Aşağıdaki tabloyu php dilinde dizileri kullanarak oluşturunuz.

php_html_ornek

 

<table border="1">

<tr>

<td>adı</td>

<td>soyadı</td>

<td>no</td>

</tr>

<?php

$isim=array("Avcı","v","ç","ö");

$soyadi=array("Kadir","v2","ç2","ö2");

$no=array("117","454","254","259");

for($i=0;$i<=3;$i++)

{

?>

<tr>

<td>

<?php

echo $isim[$i];      ?>

</td>

<td>

<?php

echo $soyadi[$i];     ?>

</td>

<td>

<?php

echo $no[$i];         ?>

</td>

</tr>

<?php

}
?>
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.